20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

WARSZTATY PLASTYCZNE ORAZ ZWIEDZANIE

Warsztaty te przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży. Maksymalna liczba osób biorących udział w warsztatach to 30 (jest to podyktowane warunkami techniczno-organizacyjnymi).

Zajęcia odbywają się:
poniedziałek-piątek: 9:00 – 15:00

Tematyka:

1. Plener – zajęcia z rysunku, malarstwa i architektury (również poza terenem opactwa).
Kim jest cysters? Jak wyglądał dzień za murem rudzkiego klasztoru? Co się kryło w klasztorze?
Odpowiedzi przyniesie plener poświęcony staremu opactwu i jego aktualnej roli w społeczeństwie.
Swoje odkrycia i przemyślenia każdy będzie mógł wyrazić we własnym dziele plastycznym, czerpiąc inspirację z architektury i przyrody.

Wielkość grupy:  30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 40,00 zł

2. „Freski Sebastiniego”
Kim był Antonii Franciszek Sebastini? Jak wyglądała jego twórczość w opactwie? Jakie dzieła pozostawił? Co to jest fresk i do czego służył? Odpowiedzi poszukamy, próbując własnoręcznie „dokończyć fresk” – malarską wizję Sebastiniego. Zmierzymy się z wyzwaniem, jakie niesie niedokończone dzieło mistrza.  Czy uda nam się dopowiedzieć myśl artysty czy raczej dodamy coś od siebie? Malarz zostawił szkice i kontury, do nas należy ostatnie słowo… przepraszam, ostatnia kreska.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

3. „W klasztornych murach”
Kim jest cysters? Jak wyglądał dzień za murem rudzkiego klasztoru? Co się kryło w klasztorze? Warsztaty poświęcone roli klasztorów w średniowieczu odpowiedzą nie tylko na te pytania. A kiedy już wszystko będzie jasne, sami zaprojektujemy klasztor, w którym chciałby zamieszkać każdy cysters. Ponieważ zaś zrobimy to podzieleni na grupki, będzie okazja do zdrowej rywalizacji – kto lepiej słuchał, patrzył, zapamiętał i zastosował w praktyce.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

4. „Rudzka  legenda”
Przemierzając klasztorny dziedziniec, wirydarz, kapitularz,  poznamy legendy związane z Rudami oraz posłuchamy o ciekawych wydarzeniach i postaciach historycznych. Następnie, w czasie warsztatów plastycznych, każdy utrwali w malarskim dziele postać, która najmocniej do niego przemówiła.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

5. „Gotycka zabudowa klasztoru”
Jak wyglądał przebogaty świat architektury późnoromańskiej i gotyckiej? Po czym poznać średniowieczną kamieniarkę i czym różni się wspornik od kolumny? Dowiemy się tego wszystkiego, by potem wykorzystać tę wiedzę do samodzielnego projektowania ornamentów w czasie warsztatów plastycznych.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

6. „U źródeł fundacji klasztornej w Rudach”
Jak wyglądały początki cystersów w Rudach? Jaki wpływ na kształtowanie się tej osady miał książę Władysław i ufundowany przez niego klasztor? I jak to wszystko będzie wyglądać na naszych własnych ilustracjach? O tym przekonamy się na tych zajęciach.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

7. „Ora et labora – modlitwa i praca”
Dlaczego ani modlitwa bez pracy, ani praca bez modlitwy nie zaowocowałyby dziełem tak wspaniałym jak rudzkie opactwo? I jaki użytek można zrobić z tej recepty, tworząc własny życiowy „bussines plan”? Cystersom drogę wskazał św. Benedykt. Spróbujemy się na warsztatach przekonać, czy ta droga jest przejezdna również dziś, kiedy większość szuka nowoczesnych autostrad, byle szybciej, łatwiej, wygodniej…

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 30,00 zł

8. „Malarstwo tablicowe”
Czym jest ikona? Do czego służy? Dlaczego się ją pisze zamiast malować? Nigdy nie wiadomo, w kim drzemie pisarz ikon… My pokażemy, jak to się robi, wy spróbujecie. I zabierzecie do domu własne portrety cysterskich świętych.

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 2 godz.
Koszt od osoby z materiałami: 50,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny na numer 723 177 159.

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo