20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Informacje dla zwiedzających

Projekt EFRR – RPO V

Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach - etap III

RPO 1 – Rudy Opactwo

Diecezja Gliwicka pozyskując dofinansowanie na wykonanie prac konserwatorskich w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach, została beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na konserwację elewacji wschodniej w części klasztornej na odcinku T (od strony parku), konserwację i rekonstrukcję balustrad tarasów i schodów wejścia tarasowego w elewacji wschodniej zewnętrznej Pałacu Opata oraz konserwację i rekonstrukcję wątków ceglanych w skryptorium.

Celem zaplanowanych prac jest zwiększenie atrakcyjności cennego obiektu dziedzictwa kulturowego, zarówno jeśli chodzi o jego estetykę, jak i poprzez rozwój działalności kulturalnej.

Kolejny raz w długiej historii odbudowy Zespołu Klasztorno-Pałacowego Rudach dofinansowanie Unii Europejskiej sprawi, że zabytek będzie jeszcze piękniejszy.

Wartość przedsięwzięcia to 726 710,28 zł, przy 617 703,14 zł dofinansowania. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2020 rok.

PROJEKT EFRR - RPO IV

RPO 1 – Rudy Opactwo

„Zagospodarowanie terenu wokół pocysterskiego zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego – etap II”

Diecezja Gliwicka dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kontynuuje dostosowywanie odrestaurowanego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach do obsługi stale rosnącego ruchu turystycznego.

Przedmiotem projektu jest kontynuacja zagospodarowania wokół Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach w postaci odbudowy ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej, w tym traktu i ścieżki. Powstałe ciągi umożliwią bezpieczne i wygodne dojście do ogrodu różanego i parku przyklasztornego. Nowe ścieżki umożliwią również obejście całego obiektu. Jest to bezpośrednia kontynuacja rozwoju infrastruktury turystycznej oraz kompleksowej restauracji i odbudowy perły regionu Województwa Śląskiego.

Na realizację tego projektu Diecezja Gliwicka pozyskała prawie 700 tyś złotych z budżetu Unii Europejskiej. Prace mają zostać zakończone do końca kwietnia 2015 roku.

PROJEKT EFRR - RPO III

RPO 1 – Rudy Opactwo

„Zagospodarowanie terenu wokół pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego”

W 2013 roku Diecezja Gliwicka pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zagospodarowanie terenu wokół Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej wokół obiektu. Dzięki podejmowanym od wielu lat działaniom, Zespół Klasztorno-Pałacowy jest perłą kultury budzącą coraz większe zainteresowanie turystów. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na stale zwiększający się ruch turystyczny. W ramach projektu planowane jest wykonanie ciągów komunikacyjnych przedpola, dostosowanie tunelu bramy głównej do obsługi ruchu turystycznego oraz utworzenie parku tematycznego w wirydarzu. Podjęte prace zwiększą funkcjonalność obiektu oraz atrakcyjność turystyczną regionu. Całkowita wartość podjętych prac wynosi 809 tyś zł, dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 682 tyś zł. Prace budowlano-konserwatorskie zostały rozpoczęte w marcu 2014 roku, natomiast ich zakończenie planowane jest na październik 2014.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT EFRR - RPO II

RPO 1 – Rudy Opactwo

„Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej wraz z wyposażeniem punktu informacji kulturalnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach”

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kompleks klasztorny został wyposażony w system e-informacji kulturalnej. System przede wszystkim obejmuje sieć infokiosków informacyjnych, w których dostępne są informacje na temat kultury i historii Cystersów zamieszkujących niegdyś rudzkie opactwo. Treści są prezentowane zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej. W ramach projektu powstały również wirtualne panoramy zabytków, także tych, które nie są powszechnie dostępne dla zwiedzających. Sercem projektu jest jednak portal internetowy, skupiający wszystkie narzędzia i udostępniający je on-line.  Jednym z elementów systemu jest także interaktywny przewodnik w formie urządzenia PDA, które będzie udostępniane turystom na czas zwiedzania Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach.

Całkowita wartość projektu to 989 290,00 zł, z czego 840 896,50 zł to unijne dofinansowanie.

Projekt pozwoli nie tylko spopularyzować informacje o kulturze i tradycji Zakonu. Wpłynie także na wizerunek i atrakcyjność turystyczną całego regionu Rudzkiego.

PROJEKT EFRR - RPO I

RPO 1 – Rudy Opactwo

„Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach – Etap II”

W 2008 roku Diecezja Gliwicka złożyła wniosek o dofinansowanie drugiego etapu rekonstrukcji Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt o wartości 7,5 mln zł otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 6,4 mln zł. Przedmiotem projektu była renowacja części elewacji budynków Zespołu oraz części elementów wystroju wnętrz, jak chociażby elementy kamienne, czy wątki ceglane. Został także odbudowany ogród zimowy w Pałacu Opata. Ważnym elementem projektu było wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami zachodniego skrzydła obiektu. Projekt został zakończony w 2010 roku.

Dzisiaj Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach nie przypomina już ruiny sprzed lat. Obiekt odzyskał swój dawny blask i pomimo, że wymaga jeszcze wkładu finansowego, przyciąga tłumy turystów z różnych zakątków świata.

Wartość projektu 7.535.933,49 PLN
Dofinansowanie EFRR 6.388.964,41 PLN
Okres realizacji 2008-2010

PROJEKT EFRR - ZPORR

zporr – Rudy Opactwo

„Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach”

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku dało realną szansę kompleksowej odbudowy obiektu – zaistniała możliwość starania się o wsparcie ze środków europejskich. I tak, we wrześniu 2005 roku, Diecezja Gliwicka wykorzystała szansę i złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” otrzymał dofinansowanie zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. W ratowanie obiektu włączyło się również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło znaczne środki finansowe na ratowanie obiektu.

Prace mające na celu odbudowanie zespołu rozpoczęły się w 2005 roku, począwszy od opracowania wniosku o dofinansowanie, aż do opracowania dokumentacji projektowej i wyłonienia wykonawców. Prace budowlane ruszyły na początku IV kwartału 2006 roku. Zrujnowany obiekt wymagał znaczącego wkładu finansowego. Na ten cel zostało przeznaczone ponad 13 mln zł – 10 mln pochodziło ze środków Unii Europejskiej, 2 mln zł sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponad 1 mln zł pochodził ze środków własnych Diecezji.

Zakres prac w Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach obejmował naprawę pęknięć ścian budynków, wzmocnienie fundamentów, ścian zewnętrznych Pałacu Księcia oraz rozebranie, a następnie odbudowę ścian zewnętrznych klatki schodowej. Zakresem prac objęto także ukształtowanie formy zewnętrznej poprzez odbudowę dachów w pierwotnym kształcie oraz niezbędne ingerencje w istniejącą bryłę zewnętrzną, wynikające z projektowanego układu funkcjonalnego wnętrz i wykonania okien dachowych. Projekt został zakończony w 2008 roku.

PROJEKT WFOŚIGW

wfosigw 1 – Rudy Opactwo
wfosigw 2 – Rudy Opactwo

Projekt „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji Ekofundusz. 

Celem inwestycji było ekologiczne i kompleksowe rozwiązanie ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy użyciu odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie ochrony cieplnej budynków dla zachowania czystości środowiska i mikroklimatu wewnątrz zabytkowego Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach oraz jego otoczenia.

Kompleksy leśne położone wokół Rud i Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” otoczone są przez cztery ośrodki przemysłowe, które w istotny sposób wpływają na ich degradację. Osłabione drzewa tracą odporność, przez co narażone są na ataki szkodników oraz pleśni. Podstawowymi zagrożeniami przyrody są przede wszystkim pyły i gazy przemysłowe oraz odwodnienie części terenu przez lej depresyjny kopalni piasku podsadzkowego. Dużym źródłem zanieczyszczeń są także domowe kotłownie opalane węglem.

Modernizacja gospodarki cieplnej w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym obejmowała wszystkie elementy tej gospodarki. Modernizacji podlegało źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz instalacje ogrzewcze. Całość została wyposażona w automatykę sterującą zarówno produkcją ciepła jak i jego dostawą. Budynki zespołu zostały również ocieplone w zakresie w jakim jest to możliwe, jak również została przeprowadzona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze środków Fundacji Ekofundusz z siedzibą w Warszawie, jak również ze środków własnych Diecezji Gliwickiej.

Diecezja Gliwicka za realizację projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” została odzanczona nagrodą SOLIDNY EKOPARTNER.

 W wyniku realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” wykonano następujący zakres prac:

  • źródło ciepła– w obiekcie zamontowano pompy ciepła o łącznej mocy 475,3 kW wspomagane przez układ kolektorów słonecznych. Pompy ciepła wraz ze zbiornikami i armaturą zostały zlokalizowane w piwnicy. Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest pionowy kolektor gruntowy umieszczony w najbliższym otoczeniu Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach. Płaskie kolektory słoneczne zostały natomiast umieszczone na wystawionym na południe dachu klasztoru. Bateria kolektorów słonecznych służy głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne wspomagają także pompę ciepła, a w okresie dużego nasłonecznienia nadmiar ciepła będzie akumulowany w ziemi poprzez pionowy kolektor gruntowy. Źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny pogodowy układ regulacji i temperatury ogrzewania z programatorem czasowym umożliwiającym nocne i tygodniowe osłabienie ogrzewania,
  • przyłącze elektroenergetyczne – dla zasilania pomp ciepła w energię elektryczną zostało wybudowane nowe przyłącze elektroenergetyczne,
  • zewnętrzne sieci cieplne– ciepło jest przesyłane do poszczególnych części obiektu za pomocą niskoparametrowej sieci cieplnej z rur preizolowanych ułożonych w ziemi, oraz w budynkach,
  • ogrzewanie podłogowe– wewnątrz Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach wykonano ogrzewanie podłogowe z dodatkiem niewielkiej ilości grzejników c.o. oraz nagrzewnic powietrza w tych miejscach, w których ogrzewanie podłogowe nie zapewniało właściwej temperatury w pomieszczeniu. Instalacja ogrzewania została wyposażona w układy automatycznej regulacji (zawory termostatyczne i programowalne sterowniki pogodowe dla poszczególnych grup pomieszczeń umożliwiające regulację ilości ciepła),
  • ogrzewanie powietrzne kościoła – w budynku kościoła zastosowano wodne wentylatorowe nagrzewnice powietrza w miejsce istniejących pieców węglowych,
  • instalacja ciepłej wody użytkowej– ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w źródle ciepła i poprzez centralną instalację wyposażoną w cyrkulację dostarczana do punktów poboru. Instalacja c.w.u. została wyposażona w układ automatycznej regulacji temperatury z rogramowalnym sterownikiem czasowym. W budynkach zainstalowano termostatyczne zawory na rurociągach cyrkulacji c.w.u. aby ograniczyć straty ciepła. Ciepła woda jest dostarczana do poszczególnych części Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego za pomocą sieci cieplnej preizolowanej,
  • docieplenie ścian i stropów przy pomocy wełny mineralnej – mając na celu zmniejszenie strat ciepła – stropy nad ostatnią kondygnacją (na poddaszach) oraz ścianki wewnętrzne na poddaszach użytkowych zostały ocieplone,
  • stolarka okienna i drzwiowa.

Jako źródło ciepła wybrano pompy ciepła, ponieważ do Rud do chwili obecnej nie doprowadzono gazu ziemnego, a inne paliwa ekologiczne wymagają magazynów lub zbiorników, których nie da się ulokować w obiekcie zabytkowym ani też w zabytkowym otoczeniu (park pałacowy i Park Krajobrazowy). Ogrzewanie podłogowe wybrano dla ogrzewania pomieszczeń ze względu na fakt, że jest to ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli najlepiej współpracujące w pompą ciepła (wyższa sprawność układu), ponadto w zabytkowych wnętrzach trudno jest umieścić tradycyjne grzejniki.

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo