20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

REGULAMIN

Informacje dla zwiedzających

 1. Ekspozycje Starego Opactwa w Rudach (dalej nazywanych zbiorczo: Opactwem) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Opactwo może w każdym czasie wprowadzić czasowe ograniczenia w sposobie zwiedzania.
 3. Zwiedzający, którzy chcieliby zostać oprowadzeni po ekspozycjach przez przewodnika zatrudnionego przez Opactwo, powinni zamówić taką usługę telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
 4. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności oraz napojów.
 5. We wszystkich przestrzeniach Opactwa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 6. Zabrania się wstępu na ekspozycje osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócającym porządek zwiedzania, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu.
 7. W Opactwie nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury i barierki ochronne oraz siadać na meblach.
 8. Podczas zwiedzania zabrania się rozmów telefonicznych. Telefony komórkowe winny być wyłączone lub wyciszone.
 9. Podczas zwiedzania zabrania się używania kamer wideo lub innych tego typu urządzeń.
 10. Na obiekcie Opactwa zakazane jest używania aparatu lub innych tego typu urządzeń z lampą błyskową.
 11. Na obiekt Opactwa zakazane jest wprowadzanie zwierząt.
 12. Zwiedzającym Muzeum nie wolno w jakikolwiek sposób blokować wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.
 13. Zwiedzający ekspozycje i uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz ogólnie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych.
 14. Uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Opactwo poza jego siedzibą zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez właściciela / zarządcę miejsca.
 15. Osoby zwiedzające ekspozycje i uczestniczące we wszelkiego typu wydarzeniach organizowanych przez Opactwo w jego siedzibie lub poza nią zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników Opactwa. Pracownicy Opactwa mogą kontrolować przestrzeganie postanowień Regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień nakazać opuszczenie Opactwa albo terenu wydarzenia.
wszystkie zakazu – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo