20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

Zmarł ks. prałat Bonifacy Madla

Był wieloletnim proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.

Ksiądz prał. Bonifacy Madla urodził się 25 lutego 1939 r. w Suchym Borze koło Opola. Był synem Józefa i Zofii zd. Prudlik. Szkołę podstawową ukończył w Opolu, szkołę zawodową jako ślusarz narzędziowy i wieczorowe liceum ogólnokształcące ukończył także w Opolu i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 15 czerwca 1969 r. w Opolu w kościele katedralnym przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Franciszka Jopa. Po czym został skierowany jako wikariusz do parafii Narodzenia NMP w Głubczycach (1969-1973), Wszystkich Świętych w Gliwicach (1973-1978), Trójcy Świętej w Bytomiu (1978-1979), z której został skierowany przez bp. Alfonsa Nossola na studium formacyjne Ruchu Światło-Życie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował pod czujnym okiem ks. Franciszka Blachnickiego. Tam też uzyskał licencjat i powrócił do pracy duszpasterskiej tym razem do Pławniowic, jako pierwszy moderator ruchu w diecezji opolskiej. W tym czasie pełnił funkcję wikariusza w Pławniowicach w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (1980-1981); był administratorem Domu Rekolekcyjnego w Pławniowicach (1980-1990); administratorem, a następnie proboszczem parafii w Pławniowicach (1981-1991). W latach 1991-1993 został proboszczem parafii św. Bartłomieja w Jarnołtówku. Na wyraźną prośbę bp. Jana Wieczorka został inkardynowany do diecezji gliwickiej w 1993 r. 28 sierpnia 1993 r. objął parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach i jednocześnie został kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pokornej (1993-2009). Pełnił wiele funkcji w diecezji opolskiej i gliwickiej, m.in diecezjalnego koordynatora  rekolekcyjnego ruchu oazowego (1980-1990), wicedziekana dekanatu Ujazd Śląski (1990-1991), rejonowego referenta ds. powołań kapłańskich i zakonnych (1981–1993), diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego (1990-1993). Był członkiem Kolegium Konsultorów (1997-2002) i dwukrotnie zasiadał w Radzie Kapłańskiej (w latach 1987-1992 i 1997-2002). 21 września 1990 r. biskup opolski Alfons Nossol, w dowód zasług, szczególnie w zaangażowanie dla ruchu oazowego, nadał mu tytuł dziekana honorowego. 21 października 2008 r. otrzymał godność prałata (kapelana Jego Świątobliwości). W 2009 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej miejscowości w Suchym Borze (2009-2020). Po skomplikowanym złamaniu, przez kilka miesięcy przebywał w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, a następnie przeniósł się do Wiśnicza, do Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej. Zmarł 17 maja 2023 r. w szpitalu w Toszku.

opr. ks. Kazimierz Tomasiak

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Bonifacy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Modlitwa różańcowa w intencji zmarłego:

18, 19, 20  maja o godz. 17:00 w Rudzkiej Bazylice

20 maja 2023 od godz. 18:30-19:00 modlitewne czuwanie i ostatnie pożegnanie przy otwartej trumnie w kaplicy cmentarnej w Rudach

Uroczystości pogrzebowe:

Eksporta: w niedzielę 21 maja o godz. 18.00 w bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach;

Pogrzeb: w poniedziałek 22 maja o godz. 12.00 w bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach, następnie pochówek na cmentarzu parafialnym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo