20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

WARSZTATY PRODUKCJI LODÓW

Rybnickie lody rzemieślnicze

Cel warsztatów

Zdobycie wiedzy teoretycznej:
Podczas warsztatu uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat właściwości ciekłego azotu i suchego lodu, ich zastosowań w produkcji lodów i wykorzystaniu w różnych dziedzinach przemysłu oraz zasad bezpieczeństwa z nim związanych.

Praktyczne doświadczenie:
Uczestnicy mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie tworzenia lodów, od przygotowania składników do zakończenia procesu produkcji, co pozwala im na bezpośrednie doświadczenie tego procesu i zdobycie umiejętności produkcji własnych lodów czy deserów.

 

Przebieg

Tworzenie własnych smaków:
Uczestnicy mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatu, aby stworzyć własne, unikalne smaki lodów.

Degustacja:
Po zakończeniu produkcji lodów, uczestnicy mogą skosztować swoich własnych wyrobów, co stanowi ciekawe doświadczenie smakowe i pozwala na docenienie efektów swojej pracy.

Zabawa, interakcja, współpraca i integracja:
Warsztat tworzenia lodów z wykorzystaniem ciekłego azotu i suchego lodu, to także forma rozrywki i interakcji społecznej. 

Uczestnicy mogą wspólnie pracować i dzielić się swoimi pomysłami na smaki lodów, co pozytywnie wpływa na atmosferę w grupie.

Oferta cenowa: 2300 zł za szkolenie
Miejsce: Piwnice w Starym Opactwie w Rudach
Czas trwania warsztatów: 2 – 3h (+/- 15 min)
Zajęcia odbywają się w grupach 15-25 osobowych.
Przywiązujemy ogromną wagę do jakości produktów.

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo