20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

Podziękowanie za festiwal 2023

Muzyka w Starym Opactwie

W niedzielę 15 października zakończył się XXVIII Festiwal „Muzyka w Starym Opactwie”. Bogu niech będą dzięki! To Jego bowiem Opatrzności zawdzięczamy, że festiwal wszedł w drugie ćwierćwiecze. Myślę też, że i Matka Boska Pokorna łaskawie wspomaga dzieło, które gromadzi tylu ludzi wiernych Jej samej oraz Jej Synowi. Wśród nich są słuchacze koncertów, którzy tak licznie gromadzili się na tegorocznych muzycznych spotkaniach. Serdecznie im dziękuję. Relacja, która łączy słuchacza i wykonawcę, buduje to, co najważniejsze w przekazie muzycznym. Dziękuję tym, którzy ten przekaz tworzą, czyli artystom muzykom. To dzięki ich pomysłom i kunsztowi wykonawczemu publiczność doznaje głębokich wzruszeń. To zaś, że wykonawcy mogą za swoją pracę otrzymać wynagrodzenie nie tylko w postaci owacji, zawdzięczamy finansowemu wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu, któremu również wyrażam tu serdeczną wdzięczność.

Dziękuję tym wszystkim, bez których pomocy organizacja festiwalu nie byłaby możliwa – Proboszczowi Parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach, Ks. Sebastianowi Śliwińskiemu za udostępnienie pięknego wnętrza bazyliki i troskę o instrument, Panu Stanisławowi Pielczykowi za jego strojenie, Pani Krystynie Lampert za ofiarne czuwanie nad godzinami prób, Panu Stanisławowi Czogalikowi za kwiaty i pomoc techniczną.

Słowa głębokiej wdzięczności kieruję również w stronę Księdza Franciszka Koeniga, który składa książeczkę programową i Kornelii Czogalik za pomoc redakcyjną oraz korektę. Panu Aleksandrowi Smolińskiemu dziękuję za przygotowanie plakatów, a Panu Jakubowi Kwiatkowskiemu i Grażynie Tomal za dokumentację fotograficzną koncertów. Dziękuję też tym wszystkim, którzy pomagają promować festiwal w mediach społecznościowych.

Z kolei za niezwykłą gościnność i pomoc w podejmowaniu wykonawców słowa podziękowania należą się Księżom Janowi Rośkowi i Piotrowi Kwaśniokowi oraz Pani Joannie Lepiarczyk.

Dziękuję też za cenne rady, jakie otrzymuję do Księdza Bogdana Kicingera, odkąd przekazał mi pałeczkę organizacji „Muzyki w Starym Opactwie”.

Niech Bóg błogosławi nam wszystkim, aby dzieło mogło trwać dalej.

Kierująca festiwalem Brygida Tomala

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo