20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

EVENTY MARKA SZOŁTYSKA

Śląski pisarz oraz autor programów telewizyjnych i radiowych

Tematyka:

1. Zabawki i zabawy śląskie. Opowiadanie, prezentacja i wspólna zabawa
(przy ładnej pogodzie w parku koło Opactwa)

Streszczenie: Marek Szołtysek opowie kim byli rodzice lalek, jak się robiło bale-szmacioki oraz myszy i żaby z taszyntucha. Będzie też m.in. wspólne strzelanie z łuku szpulowego i z flinty na druciki oraz zabawa w bączka z biczem i pasjonująca gra w klipę.

 

2. Muzyka z dawnych wieków. Opowiadanie, gra na dawnych instrumentach, krótki kurs języka łacińskiego i średniowiecznego śpiewu.

Streszczenie: Marek Szołtysek pokaże bardzo dawne instrumenty i na nich zagra. Będą to m.in.: piszczałka wielkopostna i gęśliki opolskie (X wiek), giterna (XII/XIII wiek), lutnia (XV/XVI wiek), gitara barokowa (XVII wiek). Będzie też wspólne granie na prostych instrumentach oraz zapoznanie się z łacińskimi śpiewami dawnych cystersów z Rud.

 

3. Czy bycie Ślązokiem jest zdrowe, czyli czy humor, modlitwa i praca się opłaca?

Streszczenie: Marek Szołtysek opowie o charakterystycznych cechach śląskiej kultury i o śląskim sposobie myślenia i działania. Czy jest coś takiego jak śląska pracowitość, pobożność i śląskie poczucie humoru? Jakie są przyczyny regionalnych odmienności? Jak te zjawiska ocenić?

 

4. Lekcje śląskie godki na wesoło + egzamin + świadectwo dla uczestnika

Streszczenie: Marek Szołtysek opowie o cechach śląskij mowy. Będzie o odmianach śląskiej godki, o pochodzenie śląskich słów, o melodii godanio. Będą konkursy, testy, zainscenizowane dialogi i na koniec każdy z uczestników dostanie świadectwo: ucznia, czeladnika lub majstra śląskiej godki.

 

5. Krótkie dzieje Śląska od stworzenia świata do współczesności 

Streszczenie: Marek Szołtysek opowie o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Śląska, które ukształtowały współczesny Śląsk i dzisiejszych Ślązoków. Bo wydarzenia z naszej przeszłości w dużej mierze powodują, że coś mamy fajne a coś niefajne. Warto się nad tym zastanowić i wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość.

Każdy z wymienionych eventów może trwać od 10 minut do 60 minut i jest możliwe jego zrealizowanie dla wszystkich grup wiekowych od przedszkolaków do seniorów.

Każdy z eventów może być przeprowadzony po polsku albo po śląsku.

Wielkość grupy: od 1 do 100 osób
Koszt: 250 zł

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo