20230612 114802 HDR2 min scaled – Rudy Opactwo

28. edycja festiwalu „Muzyka w starym opactwie”

Bazylika Matki Boskiej Pokornej w Rudach

Serdecznie zapraszamy na 28. edycję festiwalu „Muzyka w starym opactwie” inaugurowaną koncertem, który, jak zwykle, wykonują absolwenci DSM i SMK w Gliwicach, co stało się już piękną tradycją tegoż wydarzenia. Pierwsze popołudnie z muzyką organową w bazylice Matki Boskiej Pokornej w Rudach odbędzie się 25 czerwca o godz. 17.00.

Pomysłowi organizowania koncertów, które rozwinęły się później w festiwal, przyświecały od początku dwa cele: pierwszy z nich to próba wskrzeszenia zapomnianych już tradycji muzykowania w starych klasztorach, drugi zaś – promocja muzyków służących na co dzień wspólnotom parafialnym.

Jeden z tegorocznych koncertów dedykowany będzie zmarłemu niedawno Ks. Bonifacemu Madli. Były proboszcz i kustosz rudzkiej bazyliki wraz z Ks. Bogdanem Kicingerem 27 lat temu zapoczątkowali dzieło, które na stałe wpisało się w życie kulturalne naszego regionu.

Niech tegoroczny festiwal będzie dla Państwa kolejną okazją do odwiedzenia wspaniałego miejsca, jakim jest Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, aby w jego murach delektować dźwiękami, które wznoszą ludzkiego ducha na wyżyny Absolutu.

logo CRIS – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo CRIS – Rudy Opactwo
stopka ue efs – Rudy Opactwo
logo OWES – Rudy Opactwo