facebook
POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY W RUDACH
OŚRODEK FORMACYJNO-EDUKACYJNY DIECEZJI GLIWICKIEJ
Polski
English
Deutsch
Française
český
       

Aktualności

Finisaż wystawy malarstwa Adama Molendy

26 sie 2021 r., 09:11
 
Dyrekcja Starego Opactwa w Rudach 
serdecznie zaprasza na finisaż malarstwa 
Adama Molendy pt. „Porwanie Europy" 
 
sobota, 28 sierpnia 2021 r. godz. 18:30
 
Galeria Sztuki w Starym Opactwie w Rudach
ul. Cysterska 4,  47-430 Rudy
(wejście przez dziedziniec)
 
Wskazówki dojazdu - zobacz
 

 
O wystawie:
 
„Porwanie Europy”
 
1.
Cykle moich obrazów, które umownie nazywam „europejskimi” mają pewien wymiar symboliczny, jednak jednocześnie staram się w nich za pomocą formy malarskiej pokazać zachodzące w naszej rzeczywistości procesy. Są tutaj powiązane z sobą: historia, aktualność, pewne wybrane reguły malarskie i pewne moje osobiste odczucia i tęsknoty. 
 
Malowanie tego rodzaju obrazów wiąże się z przekonaniem, że przestrzeń naszego życia, zarówno w aspekcie naturalnym jak i kulturowym, to jednocześnie rzeczywistość zmagania się różnych wielowymiarowych sił, zarówno fizycznych, politycznych, jak i duchowych. Próbuję, malując obrazy, zdając sobie jednocześnie sprawę z pewnej naiwności takiej postawy, jakoś wpłynąć na te siły. Przynajmniej w wyobraźni. Nasza europejska rzeczywistość charakteryzuje się z jednej strony wspólnotowością i ciągłością, a z drugiej strony charakteryzuje się podziałami, rozchodzeniem się dróg. Dzisiaj prawdopodobnie znajdujemy się w momencie jakiegoś kolejnego rozejścia. Pewne wartości są kwestionowane, pojawiają się różne wizje przyszłości, ale też analizowana jest historia i wyciągane są z niej różne wnioski.
 
Jednym ze źródeł Europy, na które zwracam uwagę, jest pewnego rodzaju irracjonalizm, wywodzący się ze starożytnych kultur wschodniej części Morza Śródziemnego i kultur sąsiednich. Ten irracjonalizm to rodzaj wiary w istnienie specyficznych dróg poznawczych, dróg rozwoju świadomości, opartych na  myśli niedyskursywnej. Został on wyrażony zarówno w tekstach biblijnych, jak też np. w sztuce egipskiej. Ten rodzaj prawd przepłynął kiedyś ze wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego w kierunku Grecji, a następnie rozszedł się, rozpłynął się po naszym świecie. Cząstki tych prawd znajdują się w naszej rzeczywistości. W różnym nasyceniu, w różnych miejscach. Mit o porwaniu Europy może być jakoś adoptowany do wyrażenia tych procesów. Tzw. europejskość może być związana z pamięcią genetyczną tamtego „rejsu”, tamtego porwania myśli. Jest to zapamiętana zdolność do poznania pozaracjonalnego, mówiąc inaczej - do szczególnej wiary.
 
2.
Obecność sztuki zarówno w przestrzeni wiary jak i w całej naszej współczesnej rzeczywistości jest problematyczna. Jednym z elementów kształtujących chrześcijańską świadomość Europy, było  greckie malarstwo - ikona. Nawet na terenach dzisiejszego Śląska, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo, miało ono zapewne na początku, za sprawą świętych Cyryla i Metodego i państwa wielkomorawskiego, składnik grecki, formę grecką.
 
„Skąd Grecy wiedzą, że bez obrazów upada religia?” - takie pytanie padło ze strony teologów związanych z państwem Karola Wielkiego wobec decyzji Soboru nicejskiego II w 787 roku. Pytanie to miało wymowę zarzutu, ale z czasem nabrało wydźwięku proroczego. Wówczas chodziło  zasadniczo o sens kultu ikony, ale pośrednio kontrowersje te dotyczyły znaczenia i obecności sztuki jako takiej, zarówno w liturgii, jak i po prostu w ludzkim życiu. Kontrowersje te wpłynęły też na przyszłość. Rozważanie kultu ikony w świecie greckim, we wschodnim cesarstwie,  to w istocie było po prostu rozważanie udziału sztuki w rozstrzyganiu najważniejszych ludzkich spraw i pytań. Ten wkład duchowy, teologiczny warto wziąć pod uwagę dzisiaj kiedy mamy do czynienia z dylematami dotyczącymi zarówno spraw wiary jak i sztuki, jak też i ich wzajemnej relacji.
Sztuka, malarstwo, formy działania niedyskursywnego stanowią pewną specyficzną drogę przepływu informacji, kanał dostępu do możliwości poznawczych. Jest to szczelina, dzięki której świadomość może zostać pobudzona do kontaktu z realnościami przekraczającymi nasze miary. Tak mniej więcej postawiono sprawę w czasach zmagania się z ikonoklazmem, tak też można stawiać sprawę dzisiaj.  Za badaczami sztuki, takimi jak Evdokimov, Florenski, ale również jak, wywodzący się z obszaru myśli zachodniej, Durand można powtórzyć, że sztuka nie zawsze była i nie musi być tylko dekoracją, rozrywką, divertissement, przerywnikiem w ważnych życiowych sprawach, ale jest też drogą poznawczą. Jedną z kilku, ale mającą swoje specyficzne możliwości.
 
Adam Molenda
 
Powrót

Aktualności

28.04.2022 | Weekendowa majówka w S...
sobota - 30.04.2022 r.   • 10:00 - 11:30 - Warsztaty plastyczne w dla dzieci (s...
czytaj dalej  strzalka
27.04.2022 | Zaproszenie dla przeds...
Zaproszenie dla przedszkolaków z Rud na nocne poszukiwanie skarbu w Starym Opactwie ...
czytaj dalej  strzalka

Kalendarium

01.01.2021 | Styczeń 2022
zenie Pańskie 1 Sobota U ...
czytaj dalej  strzalka
01.02.2021 | Luty 2021
Luty Okres zwykły 1 ...
czytaj dalej  strzalka

Księga gości

Mariusz napisał(a): Byłem, zobaczyłem i oniemiałe :) Piękne miejsce, perełka Górnego Śląska :)
czytaj dalej  strzalka
Boguś napisał(a): Uwielbiam te miejsce, zapraszam do mnie Rybnik https://rybnik-moje-miasto.blogspot.com/
czytaj dalej  strzalka

Linki