facebook
POCYSTERSKI ZESPÓ£ KLASZTORNO-PA£ACOWY W RUDACH
DAS ZISTERZINSERKLOSTER UND SCHLOSSANLAGE IN RUDY
O¦RODEK FORMACYJNO-EDUKACYJNY DIECEZJI GLIWICKIEJ
DAS FORMATIONS- UND BILDUNGSZENTRUM DER GLEIWITZER DIÖZESE
Polski
English
Deutsch
Française
èeský
       

Aktualitäten

23.12.2012 | Weihnachten
Lese weiter  strzalka

Gästebuch

Pielgrzymi Stowarzysze... eingetragen von: Jeste¶my zachwyceni prostot± i piêknem panuj±cym w ca³ym Opactwie. Bardzo dziêkujemy ks. Janowi za ciekawe opo...
Lese weiter  strzalka
Ludwik eingetragen von: W ci±gu roku jestem w Rudach co najmniej piêæ razy za ka¿dym razem to miejsce mnie zachwyca . Przyje¿d¿am tu na ...
Lese weiter  strzalka

Links