facebook
POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY W RUDACH
OŚRODEK FORMACYJNO-EDUKACYJNY DIECEZJI GLIWICKIEJ
Polski
English
Deutsch
Française
český
       

Proj.

Projekt WFOŚIGW

Projekt "Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji Ekofundusz. 
 


Celem inwestycji było ekologiczne i kompleksowe rozwiązanie ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy użyciu odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie ochrony cieplnej budynków dla zachowania czystości środowiska i mikroklimatu wewnątrz zabytkowego Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach oraz jego otoczenia.

Kompleksy leśne położone wokół Rud i Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” otoczone są przez cztery ośrodki przemysłowe, które w istotny sposób wpływają na ich degradację. Osłabione drzewa tracą odporność, przez co narażone są na ataki szkodników oraz pleśni. Podstawowymi zagrożeniami przyrody są przede wszystkim pyły i gazy przemysłowe oraz odwodnienie części terenu przez lej depresyjny kopalni piasku podsadzkowego. Dużym źródłem zanieczyszczeń są także domowe kotłownie opalane węglem.

Modernizacja gospodarki cieplnej w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym obejmowała wszystkie elementy tej gospodarki. Modernizacji podlegało źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz instalacje ogrzewcze. Całość została wyposażona w automatykę sterującą zarówno produkcją ciepła jak i jego dostawą. Budynki zespołu zostały również ocieplone w zakresie w jakim jest to możliwe, jak również została przeprowadzona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze środków Fundacji Ekofundusz z siedzibą w Warszawie, jak również ze środków własnych Diecezji Gliwickiej.

Diecezja Gliwicka za realizację projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” została odzanczona nagrodą SOLIDNY EKOPARTNER.

 W wyniku realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” wykonano następujący zakres prac:

  • źródło ciepła – w obiekcie zamontowano pompy ciepła o łącznej mocy 475,3 kW wspomagane przez układ kolektorów słonecznych. Pompy ciepła wraz ze zbiornikami i armaturą zostały zlokalizowane w piwnicy. Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest pionowy kolektor gruntowy umieszczony w najbliższym otoczeniu Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach. Płaskie kolektory słoneczne zostały natomiast umieszczone na wystawionym na południe dachu klasztoru. Bateria kolektorów słonecznych służy głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne wspomagają także pompę ciepła, a w okresie dużego nasłonecznienia nadmiar ciepła będzie akumulowany w ziemi poprzez pionowy kolektor gruntowy. Źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny pogodowy układ regulacji i temperatury ogrzewania z programatorem czasowym umożliwiającym nocne i tygodniowe osłabienie ogrzewania,
  • przyłącze elektroenergetyczne - dla zasilania pomp ciepła w energię elektryczną zostało wybudowane nowe przyłącze elektroenergetyczne,
  • zewnętrzne sieci cieplne - ciepło jest przesyłane do poszczególnych części obiektu za pomocą niskoparametrowej sieci cieplnej z rur preizolowanych ułożonych w ziemi, oraz w budynkach,
  • ogrzewanie podłogowe - wewnątrz Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach wykonano ogrzewanie podłogowe z dodatkiem niewielkiej ilości grzejników c.o. oraz nagrzewnic powietrza w tych miejscach, w których ogrzewanie podłogowe nie zapewniało właściwej temperatury w pomieszczeniu. Instalacja ogrzewania została wyposażona w układy automatycznej regulacji (zawory termostatyczne i programowalne sterowniki pogodowe dla poszczególnych grup pomieszczeń umożliwiające regulację ilości ciepła),
  • ogrzewanie powietrzne kościoła – w budynku kościoła zastosowano wodne wentylatorowe nagrzewnice powietrza w miejsce istniejących pieców węglowych,
  • instalacja ciepłej wody użytkowej - ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w źródle ciepła i poprzez centralną instalację wyposażoną w cyrkulację dostarczana do punktów poboru. Instalacja c.w.u. została wyposażona w układ automatycznej regulacji temperatury z rogramowalnym sterownikiem czasowym. W budynkach zainstalowano termostatyczne zawory na rurociągach cyrkulacji c.w.u. aby ograniczyć straty ciepła. Ciepła woda jest dostarczana do poszczególnych części Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego za pomocą sieci cieplnej preizolowanej,
  • docieplenie ścian i stropów przy pomocy wełny mineralnej - mając na celu zmniejszenie strat ciepła - stropy nad ostatnią kondygnacją (na poddaszach) oraz ścianki wewnętrzne na poddaszach użytkowych zostały ocieplone,
  • stolarka okienna i drzwiowa.

Jako źródło ciepła wybrano pompy ciepła, ponieważ do Rud do chwili obecnej nie doprowadzono gazu ziemnego, a inne paliwa ekologiczne wymagają magazynów lub zbiorników, których nie da się ulokować w obiekcie zabytkowym ani też w zabytkowym otoczeniu (park pałacowy i Park Krajobrazowy). Ogrzewanie podłogowe wybrano dla ogrzewania pomieszczeń ze względu na fakt, że jest to ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli najlepiej współpracujące w pompą ciepła (wyższa sprawność układu), ponadto w zabytkowych wnętrzach trudno jest umieścić tradycyjne grzejniki.

Aktualności

06.08.2022 | zmarł śp. Leon Rosiek
Z nadzieją Zmartwychwstania zawiadamiamy, że w wieku 82 lat zmarł śp. Leon Rosiek, ojciec ks. Jana Rośk...
czytaj dalej  strzalka
21.07.2022 | Zaproszenie Biskupa Gl...
  BISKUP GLIWICKI    Zaproszenie Biskupa Gliwickiego na obchody Metro...
czytaj dalej  strzalka

Kalendarium

01.01.2021 | Styczeń 2022
zenie Pańskie 1 Sobota U ...
czytaj dalej  strzalka
01.02.2021 | Luty 2021
Luty Okres zwykły 1 ...
czytaj dalej  strzalka

Księga gości

Mariusz napisał(a): Byłem, zobaczyłem i oniemiałe :) Piękne miejsce, perełka Górnego Śląska :)
czytaj dalej  strzalka
Boguś napisał(a): Uwielbiam te miejsce, zapraszam do mnie Rybnik https://rybnik-moje-miasto.blogspot.com/
czytaj dalej  strzalka

Linki